Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica sveta staršev je gospa Špela Oseli, namestnica je gospa Mateja Trojanšek Jerkovič.

Svet staršev in Svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08,58/09 in spremembe).

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (66. člen) in Pravila delovanja sveta staršev.

3. redna seja Sveta staršev, 25.5.2022

3. seja Sveta staršev, 28.2.2022

1. seja sveta staršev, 22.9.2021 

3. seja sveta staršev, 25.5.2021

1. seja odbora sveta staršev vrtčevskih otrok, 3.5.2021

2. seja sveta staršev – korespondenčna seja 29.3.2021

Zapisnik 1. izrednega sestanka Odbora staršev vrtčevskih otrok, 12.10.2021

Zapisnik 1. seje sveta staršev, 22.9.2021

ZAPISNIK 1. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 (28. 9. 2020)

ZAPISNIK 3. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 (01. 06. 2020)

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 (24.2.2020)

Dostopnost