Šolsko leto 2020/2021

Predmeti in njihove oznake (kratice) – TUKAJ.

1. TRILETJE
razred razrednik / učitelj podaljšano bivanje / predmet
1. A Diaci Tatjana  / Mutec Andreja

Smej Nina

Bizjak Branko

Šibelja Gorše Petra

Čičmir Vestič Irena

1. B Kogoj Andreja / Mulej Lotti
2. A Bozovičar Vesna
2. B Burjak Barbara
3. A Lušina Barbara
3. B Čudič Alenka
Trček Mojca TJA
2. TRILETJE
razred razrednik / učitelj podaljšano bivanje / predmet
4. A Glavič Simona

učitelji

predmetne

stopnje

4. B Dekalan Simona
5. A Fonda Cirman Maja
5. B Trček Mojca
Rožmanec Katarina TJA
Kolenc Polona TJA
PREDMETNA STOPNJA
razred razrednik / učitelj predmet matična učilnica nadomestni razrednik
6. A Starešinič Sandra BIO, NAR Drevenšek Matej
6. B Gruden Reya Kristina SLJ, IV Kozlevčar Marša
7. A Armič Karin MAT, IV Peček Ana
7. B Novak Vida SLJ Pleško Darja
8. A Novak Marjeta GEO, ZGO Ferlan Marjetka
8. B Rožmanec Katarina TJA Samarin Jasna
9. A Kolenc Polona TJA Pišljar Ksenija
9. B Podobnikar Breda MAT Bezamovski F. Mojca C.
Bezamovski F. Mojca C. FIZ, OPB
Bizjak Branko OPB
Čičmir Vestič Irena OPB
Drevenšek Matej ŠPO, IV
Ferlan Marjetka KEM, NAR; vodja šol. preh.
Golob Petrič Jožica GOS, OPB
Novak Mlinar Romana 5. B, pomočnica ravnatelja
Peček Ana ŠPO, IV
Pišljar Ksenija ZGO, DKE
Pleško Darja TIT, OPB
Plohl Turk Marša GUM
Samarin Jasna LUM, IV
Smej Nina TJN, IV, OPB
Šibelja Gorše Petra OPB