Skoči na glavno vsebino

Uradne ure

Poslovni časuradne ure
Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, in sicer:
– jutranje varstvo od 6.20 do 8.20
– redni pouk od 8.20 do 14.35
– podaljšano bivanje od 12.10 do 16.30
– popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 14.35 do 17.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne uretajnistvo
Zavod ima uradne ure vsak dan v tednu, in sicer:
– ponedeljek, 10.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
– torek, 10.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
– sreda, 10.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
– četrtek, 10.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
– petek, 10.00 – 13.00

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev in se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.
Šola ima uradne ure vsak dan v dopoldanskem in v popoldanskem času, v skupnem obsegu 15 ur, od tega v popoldanskem času 5 ur.
Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole.

Dostopnost