Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

svetovalna sluzbaSvetujemo učencem in staršem ter sodelujemo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

S predšolskimi otroci in njihovimi starši se srečamo že v vrtcu in pri vpisu v šolo. V vrtcu jih obiščemo pri njihovih aktivnostih. Zbiramo podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujemo oddelke prvega razreda. Spremljamo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. Vsem otrokom, ki imajo učne težave, pomagamo s korektivnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami – SUT.

Vodimo poklicno orientacijo na predmetni stopnji. Največ pozornosti posvečamo učencem 8. in 9. razreda, kjer poteka intenzivno poklicno informiranje in svetovanje ter pomoč pri vključitvi pri vpisu v srednje šole.
Pri svojem delu skrbimo za nadarjene učence.

ŠOLSKO LETO 2022/2023

Šolske svetovalne delavke:

  • socialna delavka Marjana BAJC, tel: (01) 360 12 23; e-pošta: marjana.bajc@osdobrova.si
  • učiteljica za DSP Urša BREGAR, tel: (01) 360 12 33; e-pošta: ursa.bregar@osdobrova.si
  • univ. dipl. soc. ped. Špela Pogačnik tel: 031 672 690; e-pošta: spela.pogacnik@osdobrova.si

Zunanje strokovni sodelavci:

  • mobilna spec. ped. Sara Sagadin, tel: (01) 360 12 24; e-pošta: sara.sagadin@centerjanezalevca.si;

govorilne ure: sreda, 10.25 – 11.10

  • mobilna spec. ped. Katarina Kaja Hršak, tel: 051 633 433; e-pošta: katarina-kaja.hrsak@guest.arnes.si;

govorilne ure: petek, 12.00 – 12.45

  • mobilni spec. ped. Jan Vogrinc, tel: 051/633-433; e-pošta: jan.vogrinc@guest.arnes.si,

govorilne ure: sreda, 12.00 – 12.45

  • mobilni spec. ped. Franci Šimnic, tel: 051 633 433; e-pošta: franci.simnic@centerjanezalevca.si,

govorilne ure: petek, 10.10 – 10.55

Dostopnost