Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

skupnostUčenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je Ksenija Pišljar.

Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:
– zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn.
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– opozarja na kršitve le teh;
– organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu, časopisu, biltenu ipd.;
– načrtuje in organizira skupne akcije;
– predlaga izboljšave bivalnega okolja;
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Zapisniki s sestankov šolske skupnosti – šolsko leto 2017/2018:

Utrinki s šolske skupnosti v šolskem letu 2017/2018: 

Dostopnost