dodatniNamenjen je učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatni pouk je za učence prostovoljen. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Urnik dodatnega pouka je objavljen na oglasni deski pri vhodu v šoli in v vsaki učilnici.