VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

ZJUTRAJ

Iz smeri PODMREKA in STRANSKA VASavtobus

7.05 Breskvar
7.06
Podsmreka
7.07
Komanija
7.08
Draževnik
7.09
Razori
7.10
Stranska vas
7.15
postaja šola

Avtobus ob 7. 15 odpelje proti  Brezju in na poti pobira učence, ki čakajo na postajah na desni strani v smeri proti Brezju.

Iz smeri BREZJE

7.30 Brezje – gasilski dom
7.31
Pri Andrejčk
7.32
Brezje 40
7.33
Pri Škof
7.35
Pri Skodlarju
7.37
Maček
7.38
Pri Vodometu
7.39
Vrtnarija Remec
7.41
postaja šola

Iz smeri HRASTENICE

Avtobus ob 7.41 odpelje proti  Hrastenicam in na poti pobira učence, ki čakajo na postajah na desni strani v smeri proti Hrastenicam.

7.45 Gabrje
7.50 Hrastenice

V Hrastenicah avtobus obrne in na poti proti šoli pobira učence, ki čakajo na postajah na desni strani v smeri proti šoli.

7.51 Žerovnikov graben
7.52 gasilski dom Hruševo
7.53 Kramar
7.55 Gabrje
7.56 Šujica

POPOLDAN (ponedeljek – četrtek)

1. vožnjaavtobus

13.10 Stranska vas, Šujica, Žerovnikov graben, Hrastenice
Ko se avtobus vrača iz Hrastenic, odloži otroke na Selu in Hruševem.

13.55 Podsmreka
14.10 Brezje

2. vožnja

14.45 Brezje
15.15
Ostali

POPOLDAN (petek)

13.10 Stranska vas, Šujica, Žerovnikov graben, Hrastenice
Ko se avtobus vrača iz Hrastenic, odloži otroke na Selu in Hruševem.

13.55 Brezje

14.15 Stranska vas, Šujica, Žerovnikov graben, Hrastenice
Ko se avtobus vrača iz Hrastenic, odloži otroke na Selu in Hruševem.

Podsmreka – vsi učenci gredo na avtobus ob 14.15