Naši učitelji stalno iščejo nove poti in načine dela z učenci.
Ustvarjanje projektov je postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri učencih.

ŠOLSKO LETO 2021/2022projekti splosno

 • SAMOEVALVACIJA ŠOLE
 • športni program Zlati sonček (za učence 1.– 3. razreda)
 • športni program Krpan (za učence 4.– 6. razreda)
 • ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON
 • NAUČIMO SE PLAVATI
 • Akrobatska skupina BOBRI
 • organizacija, izvedba in sodelovanje v programih šolskih športnih tekmovanj, vključno z organizacijo tekmovanj najvišjega ranga v državi
 • TEDEN OTROKA in ŠPORTNA ŠOLA V OKTOBRU
 • organizacija, izvedba in sodelovanje na TEKMOVANJIH ZNANJA
 • MESEC POŽARNE VARNOSTI in EVAKUACIJA ŠOLE
 • NAŠA MALA KNJIŽNICA (2. – 3. razred)
 • DECEMBER PRESENEČA – 1. triada
 • NOVOLETNI SEJEM
 • TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI
 • CAP + NEON program za preventivo zlorabe otrok
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA in MLEKA
 • O2 ZA VSAKEGA − vrstniške delavnice o posledicah aktivnega in        pasivnega  kajenja za  učence 7. razreda
 • NOČ V KNJIŽNICI
 • KNJIŽNA TORBICA (1.–3. razred)
 • KNJIŽNA ČAJANKA
 • MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA
 • VARNO S SONCEM
 • SVETOVNA NOČ KNJIGE
 • MEDNARODNI LIKOVNI SALONČEK
 • PASAVČEK
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • EVROPA V ŠOLI
 • ERASMUS +
 • eTwinning
 • SINAPSA
 • MARATON POEZIJE
 • EXTEMPORE
 • GIRLSDOCODE
 • PETKOVŠKOVA LIKOVNA KOLONIJA
 • ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO – množični tek za otroke
 • KORAK K SONČKU
 • ŽIVIM ZDRAVO
 • SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
 • VARNO V VRTEC IN ŠOLO
 • TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI
 • ZDRAVA ŠOLA
 • VARNO S KOLESOM
 • POKAŽIMO SE – DOKAŽIMO SE
 • OKTOBER MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
 • MENJAM BRANJE IN SANJE
 • A SE ŠTEKAŠ?
 • POMAGAM PRVI
 • TEDEN PISANJA Z ROKO
 • POKONČNA DRŽA
 • MARATON PISANJA APELOV
 • PIRATI PLASTIKE (Mednarodni projekt Slovenija, Nemčija, Portugalska)
 • PESTROST SLOVENSKIH VODA IN SLOVENIJA – KOT JO VIDIMO OTROCI
 • KUHNA PA TO

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.