Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti, športne dejavnosti…).

Če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen ob zaključku šolskega leta z oceno 1 (nezadostno),  ima popravni izpit.