dopolnilniPouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.
Ni pa namenjen dodatnemu urjenju znanja pred njegovim ocenjevanjem. Glavni namen je pomoč učencem pri usvajanju temeljnih učnih ciljev. Dopolnilni pouk izvajajo učitelji po posebnem razporedu, največkrat pa tisti učitelj, ki tudi sicer poučuje učenca pri rednem pouku.
Oblika izvajanja je različna od klasične v oddelku z intenzivno razlago in utrjevanjem, do posvetovalne oblike, kjer učenec seznani učitelja o rezultatih svojega dela in morebitnim nerazumevanju določene snovi. Učitelj učenca usmeri na bistvo posamezne naloge in učenec nato nadaljuje samostojno.
Neobiskovanje dopolnilnega pouka onemogoča dodatno učiteljevo pomoč otroku, ki tako pomoč nujno potrebuje. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Urnik dopolnilnega pouka je objavljen na oglasni deski pri vhodu v šoli in v vsaki učilnici.