govorilneNa šoli želimo, da bi bili starši o napredovanju in delu svojih otrok pravočasno in sproti obveščeni.
Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

Na govorilne ure se prijavite v spletni učilnici.

Govorilne ure so praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu:
I. TRIADA: 16. 30 – 18. 00;
II. in III. TRIADA: 17. 00 – 18. 30

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času jutranjih govorilnih ur.

Informacij o otrokovem uspehu po telefonu ne posredujemo. Pisne informacije in navodila staršem pošiljamo sproti čez celo šolsko leto.

Stiki s starši v prihodnje